No Image Available

بِسۡـمِ الـلّٰـه 的祝福

 作者: 谢赫埃利亚斯加德利  页面: 108  语言: 中文  文件大小: 1.63MB  Tags: بِسۡـمِ الـلّٰـه 的祝福 |
 描述:
بِسۡـمِ الـلّٰـه 的祝福
全人类的先知、为我们的心灵和理智带来安宁的先知、无比慷慨和温和的先知曾说过:‘凡祝福我一次者,真主 便会慈悯他十倍 (穆斯林圣训集:1 册 175 页 408 段哈迪斯)
事未尽
仁慈的先知、稳麦的说情者、天堂的享有者曾说过:“非以诵念”بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ”而开启的事情,都做不完.’
(杜喏-曼苏尔 Ad-Dur-rul-Manšūr:1 册 26 页)

 Back