Home Posts tagged 不断敲门敲门
信仰 教法的祷告和纪念

祈祷犹如敲门

不断敲门敲门祈祷犹如敲门和持续不断的敲门声! Bùduàn qiāo mén qiāo mén qídǎo yóurú qiāo mén hé chíxù bùduàn de qiāo mén shēng! 933 “Contact Links” YouTube https://youtube.com/channel/UCYz3e0kw4KUZLKJk0SRyMTw Twitter link https://twitter.com/xiaotieshishi 脸书的链接 https://www.facebook.com/xiaotieshi/ 继续阅读
Load More