Home Posts tagged 你们为谨防火狱而施舍
圣行

你们为谨防火狱而施舍

你们为谨防火狱而施舍,即便是施舍半个椰枣。 Nǐmen wèi jǐnfáng huǒ yù ér shīshě, jíbiàn shì shīshě bàn gè yē zǎo 844 “Contact Links” YouTube https://youtube.com/channel/UCYz3e0kw4KUZLKJk0SRyMTw Twitter link https://twitter.com/xiaotieshishi 脸书的链接 https://www.facebook.com/xiaotieshi/ 加入WhatsApp群4 继续阅读
Load More