Home Posts tagged 你的命人行善
圣行

你的命人行善

贵圣说:你的命人行善,止人作恶是施舍。 Guì shèng shuō: Nǐ de mìng rén xíngshàn, zhǐ rén zuò’è shì shīshě. 1386 “Contact Links” YouTube https://youtube.com/channel/UCYz3e0kw4KUZLKJk0SRyMTw Twitter link https://twitter.com/xiaotieshishi 脸书的链接 https://www.facebook.com/xiaotieshi/ 加入WhatsApp群4 继续阅读
Load More