Home Posts tagged 就当款待客人。
古兰经

就当款待客人。

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر فَلْيُكْرمْ ضَيْفَهُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 谁归信真主并相信有末日, 就当款待客人。(布哈里圣训实录,第4册,6018,段哈迪斯) Shéi guī xìn zhēnzhǔ bìng xiāngxìn yǒu mòrì, jiù dāng kuǎndài kèrén.(Bù hālǐ shèng xùn shílù, dì 4 cè,6018, duàn hā dí sī) 继续阅读
Load More