Home Posts tagged 真主的慈恩确是临近行善者的。
古兰经

真主的慈恩确是临近行善者的。

真主的慈恩确是临近行善者的。 (第七章 高处(艾耳拉弗) 56节)。 Zhēnzhǔ de cí’ēn què shì línjìn xíngshàn zhě de. (Dì qī zhāng gāo chù (ài ěr lā fú) 56 jié). 1189 “Contact Links” YouTube https://youtube.com/channel/UCYz3e0kw4KUZLKJk0SRyMTw Twitter link https://twitter.com/xiaotieshishi 脸书的链接 继续阅读
Load More