Home Posts tagged 穆圣صلی اللہ علیہ وسلم 说过
圣行

穆圣صلی اللہ علیہ وسلم 说过

不可互相仇视,不可互相背弃。真主的仆民们都应成为推诚相待的弟兄。 Bùkě hùxiāng chóushì, bùkě hùxiāng bèiqì. Zhēnzhǔ de pū mínmen dōu yīng chéngwéi tuī chéng xiāng dài de dìxiōng. 636 “Contact Links” YouTube https://youtube.com/channel/UCYz3e0kw4KUZLKJk0SRyMTw Twitter link https://twitter.com/xiaotieshishi 脸书的链接 继续阅读
Load More